Chi Nei Tsang is beschreven door de Daoist Mantak Chia en is in Nederland nog vrij onbekend. Chi Nei Tsang betekent: massage van de interne organen. Een Chi Nei Tsang massage is verlichtend, bevrijdend, stimulerend en in effect rustgevend.

De filosofie van Chi-Nei-Tsang (pinyin: Qi Nei Zang) is holistisch zoals de hele traditionele Chinese geneeskunde (TCM) is: lichaam en geest zijn één. De basisfilosofie is dat de mens tussen hemel en aarde staat; sterker: de mens is de materialisatie van de samenkomende aardse en hemelse energie. Binnen TCM werkt een therapeut dus met energie.
De mens heeft vervolgens 3 energiecentra, de 3 dantiens. Van oudsher is de visie dat in de buik rond de navel het lichaam zijn centrum heeft: daar huist de levenskracht (levensenergie of Qi). Dit is de onderste dantien. Het buikgebied is het gebied waar alles verwerkt wordt: gedachten, emoties en voeding. Elk van de interne organen heeft daarin zijn specifieke fysieke maar ook emotionele functie. Vanuit de interne organen stroomt de Qi door de rest van het lichaam door energiebanen, de meridianen. Shiatsu werkt veelal op de meridianen.

TCM gaat ervan uit dat de vitale levensenergie, de Qi, moet stromen en dat stagnatie ervan tot lichamelijke en emotionele problemen leidt. Iedere emotie is een uiting van energie en bepaalde emoties kunnen de oorzaak zijn van fysieke klachten - en omgekeerd. Een specifieke emotie behoort tot een zeker orgaan.

Een blokkade in de buik is dan ook een blokkade in het hele lichaam. De mens ontwikkelt vaak energieblokkades juist in de interne organen, dus daar waar de emoties worden verwerkt. Indien de energiestroom in de organen geblokkeerd geraakt is, slaan ze ongezonde Qi op die vervolgens overvloeit naar andere lichaamsdelen. Het onderste dantien raakt zo geblokkeerd en wordt afgesloten van de rest van het lichaam. Zulke stagnaties zijn zelf veelal te voelen als een harde en ontoegankelijke buik die pijn doet als er in wordt gedrukt.

Negatieve emoties als angst, boosheid, verdriet, depressie en zorgen veroorzaken de grootste problemen. Andere factoren zoals overwerk, stress, ongelukken, operaties, drugs, afvalstoffen, slechte eetgewoonten en incorrecte houding spelen ook een rol.

Oplossing van zulke stagnaties is dus van groot belang voor de gezondheid en is vaak effectief bij de behandeling van allerlei klachten. Chi-Nei-Tsang zuivert de afvalstoffen en ziekmakende emoties door middel van een zeer diepe buikmassage en de instraling van universele levensenergie. Op die manier kan de Qi weer stromen waardoor het lichaam weer beter gaat functioneren. Daarnaast werkt Chi-Nei-Tsang direct in op de organen.

Er zijn een drietal toepassing van CNT: CNT-1 is gericht op de organen en vrijmaken van geblokkeerde energie; CNT-2 heet Winden Jagen en is gericht op het doorbreken van energetische patronen, zoals bijvoorbeeld de Hout-Wind die o.a. migraine veroorzaakt. CNT-3 wordt Karsai Nei Tsang genoemd; het vrijmaken van seksuele energie (lees: de basisenergie, niet een westerse interpretatie van erotische massage e.d.).

Het kenmerk van CNT is dat er door de behandelaar veel wordt gewerkt met de elleboog.